Varaa aika huoltoon

Jyväskylä, Tampere ja Hollola ajanvaraus!
Täytä auton tekniset tiedot automaattisesti syöttämällä rekisterinumerosi alle.


Auton takuu ei pakota autoilijaa huollattamaan autoaan merkkiliikkeessä

Huoltomekaanikko Jarmo H

Vuonna 2014 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry selvitti autoilijoiden tietoisuutta huollon ja varaosien vaikutuksesta auton takuuseen. Tuloksista kävi ilmi, että lähes joka kolmas uskoo ettei auton takuu säily, mikäli auto huolletaan muualla kuin valmistajan valtuuttamassa merkkiliikkeessä. Myös oletus siitä, että vain valmistajan omia merkkiosia saa käyttää huoltojen yhteydessä vallitsee lähes puolella autoilevasta väestöstä. Vaikka tutkimuksesta ja sen julkaisusta on jo 4 vuotta aikaa, ei tietoisuus ole tänä päivänä juuri parantunut!

Jokainen autoilija saa päättää missä autonsa huoltaa

EU:n ryhmäpoikkeusasetuksessa määritellään, että riippumattomilla korjaamoilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet korjata ja huoltaa autoja, kuin valtuutetuilla merkkikorjaamoilla. Tämä tarkoittaa sitä että autoilijalla on oikeus päättää mitä heidän autoilleen tehdään, missä työ tehdään, kuka työn tekee, millä ammattitaidolla työ tehdään ja millaisia varaosia käytetään. Varaosia valitessa on kuitenkin otettava huomioon, että osien tulee täyttää valmistajan laatuvaatimukset. Valmistaja määrittelee myös huolto-ohjelmassa pakolliset huollot, joten huolto tulee tehdä ammattitaitoisesti ja huolellisesti noudattaen kyseessä olevan automallin Suomen olosuhteisiin laadittuja valmistajan huolto- ja korjausohjeita.

Ryhmäpoikkeusasetuksen tavoite on luoda edellytykset reilulle kilpailulle ja näin alentaa hintaa kuluttajille. Nykyinen ryhmäpoikkeusasetus on voimassa vuoteen 2023 saakka.

Takuu säilyy, vaikkei huoltoa suorita merkkiliike

Vaikka asetukset säädettiin alunperin vuonna 2002, ja tarkennukset ja nykymuotoon saattaminen tehtiin 2010, on harhaluulot edelleen voimakkaita autoilijoiden keskuudessa. Tätä uskoa, ainakin tutkimuksen mukaan, tukivat autoliikkeet ja -korjaamot, sillä kolmannes kyselyyn vastanneista ilmoitti saaneen tiedon suoraan myyjiltä tai huoltomiehiltä. Moni kokee uuden auton hankittuaan olevansa kahlittuna myyjäliikkeen kalliisiin merkkihuoltoihin ilman vaihtoehtoja, sikäli kun haluaa että auton takuu säilyy.

Uusien autojen suljettujen ohjainjärjestelmien salasanat ja koodiavaimet ovat kuitenkin kaikkien autoliikkeitten saatavilla rahaa vastaan. Epäily siitä ettei riippumattomat autoliikkeet kykene tekemään huoltoja, koska ei omaa tarvittavaa tietoa tai kalustoa uusien autojen monimutkaisiin järjestelmiin on siis myöskin turha. Asetus siis pitää huolen siitä, etteivät autovalmistajat pysty pitämään autojensa huoltoon vaadittavaa tietoa pelkästään omilla merkkihuolloillaan ja näin määrittämään palvelulle haluamansa hinnan.

Kilpailuttaminen alentaa hintoja, sekä parantaa palvelun laatua

Kilpailuasetelma autohuoltojen välillä parantaa ennenkaikkea kuluttajan asemaa. Asetus on tarjonnut mahdollisuuden yksityisille autohuolloille tarjota asiakkailleen laajaa osaamista usean automerkin osalta edulliseen hintaan.  Mikäli epäilet huoltotoimenpiteiden vaikutusta takuuaikaan, on huollosta aiheutuneet virheet lopulta huoltamon vastuulla eli jos huolto tehdään väärin tai vajavaisesti valmistajien ohjeisiin nähden, joutuu huoltoliike korjaamaan virheensä kuluttajansuojalain nojalla. Riski takuun raukeamisesta ei siis laskeudu kuluttajan harteille.

Lähteet: Autoalan tiedotuskeskus 2014

Lue myös artikkelimme automaattivaihteiston öljynvaihdosta tästä!

Varaa huoltoaikasi TÄÄLTÄ!

Toimipaikat

Meistä

Mikan & Anssin Autohuolto Oy on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Jyväskylässä, Tampereella ja Hollolassa. Autokorjaamoissa on uudet huoltotilat ja autodiagnostiikkalaitteet, jotka takaavat asianmukaisen ja nykyaikaisen autohuollon autoon kuin autoon.

Seuraa meitä

© 2022 MA-Autohuolto | JVmedia